هواگیری پمپ پکیج اخگر

hne8ymj3h39deeyb2rh

نحوه هواگیری پمپ پکیج اخگر

برای هواگیری پمپ شما باید زمانی که پمپ در حال کار کردن می باشد { در فصل تابستان باید شیر آب گرم باز باشد تا پمپ کار کند } با استفاده از پیچ گوشتی دو سو با یک دست پیچ بزرگ روی پمپ {در تصویر مشخص گردیده} را به آرامی به جهت خلاف عقربه ساعت کمی باز کرده و البته قبل از باز کردن پیچ توسط دست دیگرمان یک دستمال خشک زیر پمپ و پایین پیچ گرفته که آبی که از پمپ خارج می شود روی دستگاه نریزد

زمانی که پیچ را آهسته باز کرده مقدار هوایی که داخل روتور پمپ بوده که به احتمال زیاد باعث ایجاد صدا و همچنین گاها جوش آوردن سیستم می شود به همراه مقداری آب خارج شده و شما از طریق تغییر صدای چرخش پمپ متوجه خالی شدن هوا شده و در انتها پیچ دوسوی پمپ را محکم می بندیم .