مشعل شوفاژ اخگر

نمایندگی فروش مشعل شوفاژ اخگر

تعمیرات مشعل گازی اخگر

تعمیر مشعل اخگر در تهران

تعمیرات تخصصی مشعل اتمسفریک اخگر

تعمیرکار مشعل اخگر

سرویسکار مشعل اخگر

سرویس مشعل اخگر

خاموش شدن مشعل گازی و بدون صدای اخگر در تابستان به علت وجود هوای سرد در دودکش :

اگر در هوای گرم تابستان به این مشکل که مشعل را روشن میکنید و بعد از چند دقیقه با صدای پت پت نا منظم شعله اصلی و شمعک مشعل اخگر از بین میرفت برخورد کردید این کار را انجام دهید :

دودکش پشت دیگ را جدا کرده و چندین روزنامه داخل دودکش روشن کنید تا زمانی که پس افروختن روزنامه ها شعله و باقیمانده خاکستر روزنامه ها به واسطه مکش دودکش کاملا به بالا کشیده شود و قبل از سرد شدن مجدد دودکش سریعا مشعل را روشن و دودکش را درست ببندید

با این عمل شما هوای سردی که وارد دودکش شده است را به خارج رانده و مشعل منظم کار خواهد کرد

شایان ذکر است که این مشکل قالبا در هوای گرم تابستان رخ میدهد

مشعل اخگر دوشعله VE2

تعمیرات مشعل اخگر

دودکش استاندارد برای مشعل اخگر

مشعل اخگر سه شعله VE140

مشعل اخگر دو شعله VE1

راهنمای نصب . راه اندازی و نگهداری مشعل اخگر

09362175781