آموزش تاسیسات

آموزش نرم افزار آتش نشانی 4

در ذیل مراحل وارد کردن مشخصات لوله ها و نودها یک به یک با شماره در نرم افزار آتش نشانی الیت، مورد بررسی قرار گرفته است.     عبارت BEG […]

بویلر چگالشی 4

این جلسه به سیستم هایی اشاره خواهیم کرد که استفاده از دیگ چگالشی در آنها بسیار توصیه می گردد و نیز توضیحاتی را در خصوص لوله کشی برای این نوع […]

سیستم های VRF بخش اول

 در این آموزش به طراحی سیستم های VRF در طراحی تاسیسات، تعریف و کاربرد سیستمهای VRF، نسل قدیم و جدید، مزایا و معایب و عکسهای پروژه پرداخته شده است. استفاده از […]

آموزش کریر-3

منوی دوم از آموزش نرم افزار کریر بخش SPACE و یا اطلاعات هر فضا است. از این بخش برای وارد کردن اطلاعات فضا شامل تعداد افراد، روشنایی، بارهای جانبی، فهرست زمان […]