دسته‌بندی نشده

تأخیر در احتراق: وجود یک مکث و تاخیری در روشن شدن مجدد دستگاه باعث میگردد تا از روشن و خاموش شدن سریع دستگاه پکیج جلوگیری به عمل بیاید و بر […]