سیستم های VRF

سیستم های VRF بخش اول

 در این آموزش به طراحی سیستم های VRF در طراحی تاسیسات، تعریف و کاربرد سیستمهای VRF، نسل قدیم و جدید، مزایا و معایب و عکسهای پروژه پرداخته شده است. استفاده از […]

قبل از ادامه بحث به مطلب بسیار مهمی اشاره خواهیم کرد و آن هم این است که در سیستمهای وی آر اف با توجه به اینکه تامین تهویه و هوای […]

سیستم های VRF بخش سوم

در این مطلب قصد داریم در مورد نحوه چگونگی ایجاد سرمایش و گرمایش همزمان در سیستم وی آر اف جدید، توضیحاتی ارائه کنیم. مطلب اول، اینکه این سیستمها بصورت 3 […]