سیستم وی آر اف

سیستم های VRF بخش سوم

در این مطلب قصد داریم در مورد نحوه چگونگی ایجاد سرمایش و گرمایش همزمان در سیستم وی آر اف جدید، توضیحاتی ارائه کنیم. مطلب اول، اینکه این سیستمها بصورت 3 […]