سیستم 3 لوله ای VRF

سیستم های VRF بخش اول

 در این آموزش به طراحی سیستم های VRF در طراحی تاسیسات، تعریف و کاربرد سیستمهای VRF، نسل قدیم و جدید، مزایا و معایب و عکسهای پروژه پرداخته شده است. استفاده از […]